Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Førstehjælp ved eksplosioner

Læs her, hvad man kan og bør gøre i forbindelse med tilskadekomst ved eksplosion

v. overlæge Hans Gøtze, Hærens Kampskole
 

Baggrund
En person, der har været udsat for eksplosion, er ofte multitraumatiseret:

Lufttrykket fra eksplosionen kan fremkalde primære blast-læsioner, overvejende i luftfyldte organer og efterfølgende (luftembolier) i CNS og hjertet.

Sprængstykker, sekundære projektiler slynges bort fra sprængstedet ofte med meget høj udgangshastighed. Disse objekter kan fremkalde et større antal penetrerende sår, der initialt tiltrækker sig (for) stor opmærksomhed.

Trykbølgen kan slynge personen omkuld og ved kontakt med hårde objekter kan diverse kvæstelser blive påført.

De anførte kvæstelser kan være påført samme person.

Generelt kan blast-læsioner sammenlignes med kontusioner. Skaden påføres imidlertid vævet væsentligt hurtigere (faktor 100) end ved almindelige trafik- og faldulykker og effekten er derfor en noget anden. Humant væv bliver generelt mere stift ved høj deformeringshastighed.

Selv små eksplosioner kan fremkalde væsentlige blast-læsioner i begrænset område f.eks. abdomen, hvis man træder på en lille mine.

Anamnese
For at få indtryk af det samlede skadesomfang er det vigtigt, at få oplysninger om personen opholdssted i relation til eksplosionen. Især om påvirkningen fandt sted i:

  • FRI LUFT
  • LUKKET ELLER DELVIS LUKKET RUM, hvor trykvirkningen forstærkes meget (resonans, refleksioner, forlænget eksponering), jfr. et kanonslag på en mark kontra på en trappegang.

Hvis flere personer er indblandet i samme begivenhed, kan deres beskadigelse varierer meget afhæng af disse faktorer ( i rummet eller lige udenfor med en beskyttende væg imellem, f.eks. ).

Symptomer
En blast-læsion kan initialt være meget symptomsvag, og shocktegn kan blive tilskrevet hypovolæmi pga. andre kvæstelser. Meget intensiv overvågning og monitorering er fundamental for disse patienter. 

OBS! Trommehinden kan være intakt, selv om der er store Blast-beskadigelser i luftveje, lunger osv. 

Luftembolier kan måske iagttages i de retinale kar ved oftalmoskopi. 

Behandling

  • Hold patienten i ro
  • Cave overtryksventilation (luftemboli, tensionspneumothorax)
  • Forsigtighed med infusion
  • Akut abdomen kan udvikles sent
  • Undgå generel anæstesi i det (de) første døgn pga. lungernes tilstand

Symptomgivende organsystemer / Årsag / Behandlingsforslag

Organsystem Symptomer Årsag Behandling
CNS  Fokale neurologiske udfald, træthed   LUFTEMBOLIER i cerebrale arterier, multiple, fra lungelæsionerne UNDGÅ OVERTRYKSVENTILATION fare for nye luftembolier, (helst hyperbar behandling)
Luftveje Blødninger Bristede kar (f.eks. næseblod) pga. pludselig intrathoracal trykstigning Hæmostase ved behov
Lunger Respirationsproblemer Kvæstet lungevæv lokalt, shunt, missmatch, alveolemembranskader UNDGÅ OVERTRYKSVENTILATION, fare for nye luftembolier og (tensions-)pneumothorax. Oxygentilbud med spontan respiration, styret efter gastal. Skader kan hele spontant. Undgå al fysisk anstrengelse og OVERHYDRERING.
Myocardiet Rytmeforstyrrelser, AMI LUFTEMBOLIER i coronararterier, multiple, fra lungelæsionerne. Muligvis rytmeforstyrrelser udløst fra baroreceptorer mm. i thorax og på halsen Symptomatisk
Tarme Akut eller sen perforation Ruptur eller fokal iskæmi Overvåges intensivt i flere døgn
Ører/ trommehinder Hørereduktion, blødning Ruptur af trommehinde Tør forbinding initialt