Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anvisning 3

Titel: Sikkerhedsanvisning ved sprængningsarbejder

Forord
Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF) til brug for DSF medlemmer.

Anvisningen er en videreudvikling af Branchevejledning om Sikkerhed ved sprængningsarbejde udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg (ISBN 87-7952-021-9) med tillæg om sikkerhedsafstande for undervandssprængninger.

Søværnets Taktik- og Våbeninspektør har givet sikkerhedsafstande for undervandssprængning.

Angivne anvisninger og retningslinjer er alene vejledende og fritager ikke den enkelte bruger for ansvar i forbindelse med konkret udført arbejde.

Dansk Sprængteknisk Forening påtager sig intet ansvar for følgerne af konkrete sprængningsopgaver.

Anvisningen er godkendt på bestyrelsesmøde april 2017.

Poul Erik Hansen

Kim Thomas Poulsen
 
Mikkel Lerdrup Hansen
 
Poul Ebbesen
 
Jørgen Schneider
Formand
Johan Finsteen Gjødvad
 

Download hele anvisningen i pdf