Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anvisning 2

Titel: Forsigtig sprængning i klipper

Forord
Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF), og den anvendes af DSF medlemmer som praktisk rettesnor for projektering og gennemførelse af forsigtig sprængning i klippe.

Anvisningen er en revidering af afvisning dateret 31. oktober 1996, 25. april 2007 og april 2013.

Det er bestyrelsens hensigt, at skabe klarhed over begrebet forsigtig sprængning og at give anvisninger for udførelse af forsigtig sprængning i klippe.

Begrebet “forsigtig sprængning” dækker alene over en arbejdsmetode, der begrænser risiko for skader på nærliggende bygninger og anlæg m.v. Begrebet vedrører således ikke de sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold, der er forbundet med selve udførelsen af arbejdet og må ikke kædes sammen med kontursprængning

I Norge og Sverige anvendes betegnelsen “försiktig sprängning” og er gennem mange år anvendt i Danmark og Grønland. På engelsk betegnes begrebet “Cautious Blasting”. Betegnelsen “forsigtig sprængning” er fastholdt selv om betegnelsen sprogligt kan give anledning til misforståelser blandt ikke kyndige inden for sprængningsområdet.

Angivne anvisninger og retningslinjer er alene vejledende og fritager ikke den enkelte bruger for ansvar i forbindelse med konkret udført arbejde. Dansk Sprængteknisk Forening påtager sig intet ansvar for følgerne af konkrete sprængningsopgaver.

Anvisningen er godkendt på bestyrelsesmøde April 2017.

Poul Erik Hansen

Kim Thomas Poulsen
 
Mikkel Lerdrup Hansen
 
Poul Ebbesen
 
Jørgen Schneider
Formand
Johan Finsteen Gjødvad
 

Download hele anvisningen i pdf