Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anvisning 1

Titel: Vibrationspåvirkninger af bygninger, anlæg og installationer som følge af sprængningsarbejder

Forord
Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF), og den anvendes af foreningens medlemmer som rettesnor for vurdering, kontrol og imødegåelse af skader på bygninger, anlæg og installationer m.v. som følge af vibrationer fra sprængningsarbejde.

Anvisningen er harmoniseret med gældende regler i nabolandene, og følger traditionelle udenlandske anvisninger vedrørende sprængningsarbejde.

Anvisningen knytter sig til DSF anvisning nr. 2 om forsigtig sprængning.

Angivne anvisninger og retningslinjer er alene vejledende og fritager ikke den enkelte bruger for ansvar i forbindelse med konkret udført arbejde. Dansk Sprængteknisk Forening påtager sig intet ansvar for følgerne af konkrete sprængningsopgaver.

Anvisningen er tredje udgave og der er foretaget en del revideringer og tilføjelser i forhold til anden udgave. Revideringen er foretaget af Solvejg Qvist NIRAS A/S, Johan Finsteen Gjødvad, NIRAS A/S og Jørgen Schneider, Orica Denmark A/S.

Anvisningen er godkendt af bestyrelsen April 2017. 

Poul Erik Hansen

Kim Thomas Poulsen
 
Mikkel Lerdrup Hansen
 
Poul Ebbesen
 
Jørgen Schneider
Formand
Johan Finsteen Gjødvad
 

Download hele anvisningen i pdf